Kentucky State Fair

Kentucky State Fair Opening Weekend

Proud Kentuckians from across the bluegrass filled the Kentucky Exposition Center for the opening weekend of the 2014 Kentucky State Fair.

The 2013 Kentucky State Fair

The Kentucky State Fair took place Aug. 15 through Aug. 25 at the Kentucky Exposition Center.